Forsikringer

Det blå EU-sygesikringskort:

Fra 1 august 2014 er det gule sygesikringsbevis ikke længere gældende på rejser i udlandet. Du skal derimod have det blå EU-sygesikringskort for at kunne modtage lægehjælp. Tegn dog altid en privat rejseforsikring, så du er ordentligt dækket. Du kan læse mere om det blå sygesikringskort på http://www.sundpaarejsen.dk/det-blaa-eu-sygesikringskort.

Det blå sygesikringskort giver ret til sygehjælp på samme vilkår som indbyggerne i det EU-land, I rejser til. Dette gør, at der kan være egenbetaling til læge, hospital og medicin, hvis dette er tilfældet for en borger i det land, som I besøger. Tidligere blev disse udgifter dækket af det gule sygesikringskort.
Det blå sygesikringskort dækker ikke: SOS International Alarmcentral, hjemtransport, tilkald af pårørende, hjemkaldelse, forsinket fremmøde, retshjælp i udlandet, forsinket hjemrejse, privat ansvar.
Vi opfordrer derfor til, at tegne en forsikring, når i bestiller en rejse gennem os.

 

Årsrejseforsikring INDEN for EU – enkelt (Årsrejsef.EU (Enkelt) eller husstand (Årsrejsef.EU (Husst.)

Med en Årsrejseforsikring er du dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds varighed inden for EU. Rejser du flere gange om året, er Årsrejseforsikringen derfor et rigtig godt valg. Årsrejseforsikringen kan bestilles enten til en enkel person eller til husstanden. Vælger du dækningen husstand, dækker rejseforsikringen forsikringstageren, dennes ægtefælle/sambo og hjemmeboende børn uanset deres alder. Egne medrejsende børn under 18 år er desuden dækket, uanset om de er en del af husstanden eller ej.

Årsrejseforsikringen gælder kun ved kortere rejser under 1 måned, som ikke er arbejds- eller studierelateret.
Med en årsrejseforsikringen er du fuldt dækket, hvis uheldet er ude. Dvs. du er dækket ved f.eks. hjemtransport, hospitalsindlæggelse eller retshjælp. Du er dækket dér, hvor det blå EU-sygesikringskort ikke dækker. Du kan desuden tegne en udvidet årsrejseforsikring for enten bagage, ulykke eller begge dele. Afbestillingsforsikring bestilles separat.

       

Almindelige

+ Bagage

+ Ulykke

+ Bagage og Ulykke

 Årsrejsef.EU (enkelt)                     

198,-

 294,-

 294,-

 390,-

Årsrejsef.EU (husst.)  

 400,-

 597,-

 597,-

 794,-

Bagage: Dækker ved tyveri, mistet bagage.
Ulykke: Dækker ved invaliditet, død, tandskade, overfald.


Årsrejseforsikring UDEN for EU – enkelt (Årsrejsef.Udv.EU (enkelt) eller husstand (Årsrejsef.Udv.EU (Husst.)

Med en årsrejseforsikring uden for EU er du dækket på samme måde som ved en forsikring inde for EU.
Årsrejseforsikringen uden for EU dækker et helt år og kan bestille til en enkelt person eller til husstanden.
Her er der også mulighed for, at udvide forsikringen med bagage, ulykke eller begge dele.
Husk at det blå EU-sygesikringskort ikke er gyldigt uden for EU.

   

Almindelig

+ Bagage

+ Ulykke

+ Bagage og Ulykke 

Årsrejsef.Udv.EU (enkelt)               

299,-

395,-

395,-

 491,-

Årsrejsef.Udv.EU (husst.)  

 703,-

 900,-

 900,-

1097,-


24 timers alarmcentral og lægevagt
Årsrejseforsikringen giver dig adgang til Goudas alarmcentral, som altid står klar til at hjælpe dig. Gouda har en speciallæger tilknyttet – bl.a. børnelæge og tropelæge – så du kan få klare og præcise svar på dine spørgsmål, samt den rigtige behandling.


Er du fyldt 70 år på afrejsetidspunktet?
Hvis du rejser uden for EU/EØS, er det en forudsætning for dækning, at du har fået godkendt en helbredserklæring. Du skal derfor udfylde en helbredserklæring, og indsende den til Gouda. Din forsikring er først gældende, når den er godkendt af Gouda. Rejser du flere gange om året, skal du være opmærksom på, at du skal søge forhåndsgodkendelse hver gang, du rejser.


Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom?
Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne.
Hvis du ikke søger, vil en eventuel sag blive afgjort iht. til de gældende betingelser. Det kan betyde, at du muligvis ikke vil være dækket for lidelsen eller følger af lidelsen.
Du skal henvende dig til Gouda for at få tilsendt en blanket til forhåndsgodkendelse. Kontakt Gouda salgsafdeling på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller tlf.: 88 20 88 20. Det koster 200 kr. at få behandlet en ansøgning om forhåndsgodkendelse, dog 300 kr. ved hastebehandling. Du kan normalt forvente svar inden for 5 arbejdsdage, fra vi har modtaget din ansøgning og betaling.